post_2104231921
Logo
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Nadleśnictwa: Koszęcin, Herby i Złoty Potok - zabiegi przeciw osnui gwiaździstej210423
210423Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam zawiadomienie o zabiegach ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej.
Powtarzające się wzmożone i masowe wystąpienia osnui gwiaździstej stanowią główne zagrożenie dla starszych drzewostanów sosnowych.
Osobliwością pojawów tej błonkówki jest ich wyjątkowa długotrwałość i permanentne utrzymywanie się w opanowanych przez nią drzewostanach. Wzmożone i masowe pojawy osnui gwiaździstej trwają zazwyczaj tak długo, jak okresy pozostawania jej w fazie latentnej (stanie normalnym).
Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych, jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających i pełnych, osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat. Odstąpienie od ich wykonania, może doprowadzić do silnej defoliacji lub gołożerów, skutkujących zachwianiem trwałości zagrożonych i osłabionych drzewostanów.
Nadleśnictwa Koszęcin:
Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 112 ha w leśnictwach: Koszęcin: – 16 ha i Brusiek – 96 ha położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Koszęcin oraz Miasta Kalety.
Nadleśnictwo Złoty Potok:
Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 25 ha, w leśnictwie: Poraj - 25 ha, położonym w zasięgu terytorialnym gminy: Kamienica Polska.
Do ograniczania liczebności larw osnui gwiażdzistej użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC (substancja czynna: difiubenzuron).
Nadleśnictwo Herby:
Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 87 ha, w leśnictwach: Lisów- 16.10 ha, Lubockie - 67,30 ha i Kochanowice - 3.60 ha, polożonych w zasięgu terytorialnym i gmin: Kochanowice, Ciasna i Herby.

Do ograniczania liczebności larw osnui gwiażdzistej użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC (substancja czynna: difiubenzuron).

Rozpoczęcie zabiegów ograniczających planowane jest pod koniec I dekady maja, a ich zakończenie przewiduje się w połowie jego III dekady (ścisły termin uzależniony jest od tempa rozwoju owada, które determinuje przebieg warunków pogodowych).
DIMILIN 480 SC będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej.
Nadleśnictwo Koszęcin
www.koszecin.katowice.lasy.gov.pl
Załączniki:
Zawiadomienie_o_zabiegach_osnui_gwiazdzistej.pdf img
Zal_nr_1_Dimilin_480_SC_etykieta_15-04-2020.pdf img
Zal_nr_2_Dimilin_480_SC_karta_charakterystyki.pdf img
Zal_nr_3_Ikar_95_EC_20_L_etykieta.pdf img
Zal_nr_4_Ikar_95_EC_karta_charakterystyki-09-11-2021.pdf img
Blok reklam
Mapa RZP w Czestochowie
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Pasieka MALINKA
pasiekamalinka.pl
Miody
Soki
Świeczki
Sprzęt pszczelarski
Praca Zarządu RZP
Zarząd RZP
jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep przy RZP
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail1: rzpcz@interia.pl, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl